Az Irodavezető ügyvéd

Két egyetemi diplomával és jogi szakvizsgával rendelkezik. (Jogász egyetemi diploma és Orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész diploma) Angol és orosz nyelven beszél.

Jogászi hivatást és karriert keresve először egy hivatalban dolgozott, de hamar felismerte, hogy ennél szélesebb jogterületet átfogó, kreatívabb munkakört kíván ellátni.

Az ügyvédi hivatás mellett 2008. tavaszán döntött, ekkor állt munkába egy fővárosi ügyvédi irodánál. Itt bizonyosodott meg arról, hogy ez a neki való pálya és egyre inkább megszerette. 2009. évben már felmerült az igénye egy saját iroda nyitására, amely igénye az évek előrehaladtával csak erősödött. Kitartó és kemény munkája eredményeként 2013. tavaszán saját irodát nyitott. Egyéni ügyvédként nyújt az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényben foglaltak és a Kamarai szabályzatok szerint jogi-ügyvédi szolgáltatást.

Az Irodavezető ügyvédnek több publikációja jelent meg üzletviteli témában a Magyar Üzleti Világ Magazinban és jogi témában orosz nyelven a В мире права "V mire prava" (=Jogok a világban) c. szaklapban.


Mivel is foglalkozik 2008. tavasza óta?

Első munkái között a társaságok létesítő okiratának módosítása szerepelt, hiszen akkoriban tértünk át a TEÁOR 2003-ról a TEÁOR 2008-ra. A szerződés módosításokat épp abban az évben július 1-től már elektronikus úton kellett az illetékes Cégbíróság felé benyújtani. A társasági jogban azóta történt jó néhány módosítás, például szigorodtak és bővültek a vezető tisztségviselővel szembeni kizárási okok, a hatályos szabályok rendelkezéseit átbeszélheti vele például társaság alapítása, társasági szerződés módosítása, törzstőke emelése, törzstőke csökkentése avagy két társaság egyesülése tárgyában adott megbízás keretein belül.

Bíróság előtti polgári peres jogi képviseletet elsők között apasági- és származási perekben, gyermektartás iránti igény érvényesítése során, házassági bontóperben, szerződés érvénytelenségének megállapítása iránti perben látott el. Később számos más peres eljárásban is eljárt jogi képviselőként, így például végrehajtási igényperben, közös tulajdon megszüntetése iránti peres eljárásban, elbirtoklás megállapítása iránti perben, kártérítés iránti perben, különféle szerződésekből eredő igények érvényesítése során.

Fentiek mellett szerződéseket, keresetleveleket, más beadványokat szerkeszt, jogi tanácsadást nyújt, eljár hagyatéki eljárásban, társasházak képviseletében, fuvarozás és szállítmányozás tárgyában tett szert tapasztalatra, társaságok és társasházak, magánszemélyek követeléseinek behajtását segíti nemperes és peres eljárásban egyaránt, biztosítási jogvita rendezésében, lízing szerződésből eredő követelés érvényesítésében, esetenként más jogterületen is nyújt jogi segítséget (pl. közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti eljárásban).

Az egyes honlap aloldalakon megjelölt témákban van kiemelt gyakorlati tapasztalata.

Landing Page Software
Ez a honlap sütiket használ, hogy Önnek a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Olvassa el süti tájékoztatómat itt: https://drzsak.hu/sutitajekoztato.html